GMINNE PRZEDSZKOLE

W OLSZTYNIE

ZAPRASZA DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

NA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1 WRZEŚNIA 2016 roku

DO PRZEDSZKOLA W OLSZTYNIE

NA GODZINĘ 9 00

DO ODDZIAŁU W PRZYMIŁOWICACH

NA GODZINĘ 8 00

 

W PROGRAMIE DNIA OTWARTEGO:

ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO 2016/2017;

ZAPOZNANIE  DZIECI  I  ICH  RODZICÓW

Z  NAUCZYCIELAMI  I  PRACOWNIKAMI  PRZEDSZKOLA;  POCZĘSTUNEK  DLA  DZIECI;  ZABAWY INTEGRACYJNE.

 

Podziękowania

Dyrektor  i  Grono Pedagogiczne

Gminnego  Przedszkola  w  Olsztynie

serdecznie  dziękują

Państwu Marzenie i Robertowi Kulińskim

Państwu Agnieszce i Łukaszowi Kluczny

Państwu Patrycji i Tomaszowi Kucia

Pani Barbarze Walczak- Kowalskiej

Pani Justynie Knysak

za aktywne uczestniczenie w kreowaniu pozytywnych
przemian naszej placówki.

Ogromny wkład pracy , jaki Włożyliście Państwo w remont sali zasługuje na wdzięczność i szacunek.
Jesteście prawdziwymi Przyjaciółmi Przedszkola.

 

Życzymy pełni satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć, sukcesów zawodowych i powodzenia
w  realizacji  życiowych  zamierzeń.

 

Olsztyn, dnia 03 marca 2016r.